MINIMUMLOON

Minimumloon 2017 en Minimumjeugdloon 2017 | Wettelijk minimum loon | Huidige en historische tarieven

minimumloon.nu

Minimumloon 2017 | Minimumjeugdloon 2017

Iedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.

 

Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen direct of indirect onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector.

Minimumloon per 1 januari 2017

 

Vanaf 1 januari 2017 is het bruto minimumloon verhoogd ten opzichte van 1 juli 2016. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017:

  • per maand 1.551,60
  • per week 358,05
  • per dag 71,61
         
leeftijd *per maand *per week *per dag  
         
23 1551,60 358,05 71,61  
22 1318,85 304,35 60,87  
21 1124,90 259,60 51,92  
20 954,25 220,20 44,04  
19 814,60 188,00 37,60  
18 706,00 162,90 32,58  
17 612,90 141,45 28,29  
16 535,30 123,55 24,71  
15 465,50 107,40 21,48  

Minimumloon per 1 januari 2017

 

Vanaf 1 januari 2017 is het bruto minimumloon verhoogd ten opzichte van 1 juli 2016. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017:

  • per maand 1.551,60
  • per week 358,05
  • per dag 71,61
         
leeftijd percentage per maand per week per dag
         
23 100 1551,60 358,05 71,61
22 85 1318,85 304,35 60,87
21 72,5 1124,90 259,60 51,92
20 61,5 954,25 220,20 44,04
19 52,5 814,60 188,00 37,60
18 45,5 706,00 162,90 32,58
17 39,5 612,90 141,45 28,29
16 34,5 535,30 13,55 24,71
15 30 465,50 107,40 21,48


| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands